Velkommen til

KM SKAGEN

Oslo Sprint

2023 – skate

 

Vi gleder oss til mer fart og moro i Sognsvann Snøpark.

 

Lørdag 7. januar 2023

for årskullene

9 år og eldre.

 

Påmelding i Min Idrett.