Finaleprinsipper

Rennet arrangeres uten prolog. Det vil si at man starter direkte i et cupsystem, opp til 10 startende i hvert heat. Antall som går videre fra kvartfinaler og semifinaler varierer med klassens størrelse og det vises derfor til detaljert kjøreplan for antall videre fra kvartfinaler og semifinaler i de forskjellige årsklassene.