Kontakt

Lyn Ski

Daglig leder LYN SKI/ rennkoordinator:

Annik Bjørndal
Tlf: 90 19 98 69
annik@lynski.no / post@lynski.no

Rennledere  KM SKAGEN

Trond Michelsen,      40042502

Per Kristian Gjermshus, 92086292

Teknisk delegert:

Eivind Selvik, 92086798 

 

RENNETS JURY:

Rennleder, løypesjef og teknisk delegert